برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

rendering

/ˈrendərɪŋ/ /ˈrendərɪŋ/

معنی: تفسیر، تسلیم
معانی دیگر: ارائه، دادن، ترجمه، اجرا، (معماری) نقشه، کروکی، تعبیر، اندودباراول

بررسی کلمه rendering

اسم ( noun )
(1) تعریف: an interpretive performance of a dramatic or musical creation.
مشابه: version

(2) تعریف: a translation into another language.
مشابه: version

(3) تعریف: a drawing of something in three dimensions.

واژه rendering در جمله های نمونه

1. The plasterers were rendering the walls.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دیوارها را از هم کنده بودند
[ترجمه گوگل]پلاسترها دیوارها را ارائه می دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Under socialist system rendering to a worker is done according to his work.
[ترجمه ترگمان]به موجب نظام سوسیالیستی که به کارگری اختصاص‌یافته است، کار خود را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]تحت سیستم سوسیالیستی که به کارگر ارائه می شود، بر اساس کار او انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Before painting, fill any cracks in the rendering.
[ترجمه ترگمان]قبل از نقاشی، هر شکاف در تصویر را پر کنید
[ترجمه گوگل]قبل از نقاشی، هر گونه ترک در رندر را پر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This phrase may well have been a rendering of a popular Arabic expression.
[ترجمه ترگمان]این عبارت ممکن است به خوبی یک بیان عربی محبوب باشد
[ترجمه گوگل]این عبارت ممکن است بیانگر یک عبارت عربی محبوب باشد
[ترجمه شما] ...

مترادف rendering

تفسیر (اسم)
explanation , exposition , gloss , comment , annotation , interpretation , commentary , exegesis , translation , paraphrase , version , rendition , rendering
تسلیم (اسم)
surrender , submission , resignation , livery , deference , prehension , quietism , capitulation , delivery , rendition , passover , rendering

معنی rendering در دیکشنری تخصصی

rendering
[عمران و معماری] اندود - اندودکاری - اندودکردن - نازککاری
[کامپیوتر] ایجاد تصویر سه بعدی - تکنولوژی ترسیم واقعی اشیای سه بعدی در کامپیوتر. این تکنولوژی مستلزم محاسبات بازتاب های نوار است . ترسیم سه بعدی واقعی را به طور خودکار بررسی کنندگان VRML انجام میدهند. نگاه کنید به ray tracing ; VRML.
[صنایع غذایی] روغن گیری : حرارت دادن و ذوب کردن روغن را گویند
[زمین شناسی] اندود ، اندودکاری -اندود کردن ، نازک کاری
[حسابداری] انجام (ارائه) خدمات
[عمران و معماری] اندود سیمانی - نمای سیمانی - اندود سیمان
[سینما] درآوردن صحیح رنگ
[نساجی] تفسیر رنگ
[سینما] پاسخ رنگمایه - ارائه مایه ها

معنی کلمه rendering به انگلیسی

rendering
• act of submitting; execution, performance; transformation; act of bringing to a particular condition; representation; act of translating; act of creating a three-dimensional picture according to a model within a computer (computers); process of heating tallow or lard to a liquid state in order to remove solids or impurities (in soap making)
• someone's rendering of a play, poem, or piece of music is the way they perform it; a formal word.

rendering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
اندود کاری درون ساختمان
Morteza Aghalar
- فرایند تولید ماشینی تصاویر سه بعدی (3D) بر پایهٔ مدل‌های محاسباتی، و ارائهٔ رایانه‌ای آن‌ها بر روی صفحهٔ نمایش
مرتضی بزرگیان
عمل‌آوری
رهگذر
نماپردازی
مجسم سازی
پردازش
نمایان سازی
رندرینگ
فرایند تولید ماشینی تصاویر بر پایهٔ مدل های محاسباتی، و سپس، ارائهٔ رایانه ای آن ها بر روی صفحهٔ نمایش را شامل می گردد
در تعریف کلی، به فرایند نمایش تصاویر اجسام سه بعدی (3D) بر روی صفحهٔ نمایشگر دو بعدی گفته می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rendering

کلمه : rendering
املای فارسی : رندرینگ
اشتباه تایپی : قثدیثقهدل
عکس rendering : در گوگل

آیا معنی rendering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )