برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

rendering

/ˈrendərɪŋ/ /ˈrendərɪŋ/

معنی: تفسیر، تسلیم
معانی دیگر: ارائه، دادن، ترجمه، اجرا، (معماری) نقشه، کروکی، تعبیر، اندودباراول

بررسی کلمه rendering

اسم ( noun )
(1) تعریف: an interpretive performance of a dramatic or musical creation.
مشابه: version

(2) تعریف: a translation into another language.
مشابه: version

(3) تعریف: a drawing of something in three dimensions.

واژه rendering در جمله های نمونه

1. The plasterers were rendering the walls.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دیوارها را از هم کنده بودند
[ترجمه گوگل]پلاسترها دیوارها را ارائه می دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Under socialist system rendering to a worker is done according to his work.
[ترجمه ترگمان]به موجب نظام سوسیالیستی که به کارگری اختصاص‌یافته است، کار خود را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]تحت سیستم سوسیالیستی که به کارگر ارائه می شود، بر اساس کار او انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Before painting, fill any cracks in the rendering.
[ترجمه ترگمان]قبل از نقاشی، هر شکاف در تصویر را پر کنید
[ترجمه گوگل]قبل از نقاشی، هر گونه ترک در رندر را پر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This phrase may well have been a rendering of a popular Arabic expression.
[ترجمه ترگمان]این عبارت ممکن است به خوبی یک بیان عربی محبوب باشد
[ترجمه گوگل]این عبارت ممکن است بیانگر یک عبارت عربی محبوب باشد
[ترجمه شما] ...

مترادف rendering

تفسیر (اسم)
explanation , exposition , gloss , comment , annotation , interpretation , commentary , exegesis , translation , paraphrase , version , rendition , rendering
تسلیم (اسم)
surrender , submission , resignation , livery , deference , prehension , quietism , capitulation , delivery , rendition , passover , rendering

معنی rendering در دیکشنری تخصصی

rendering
[عمران و معماری] اندود - اندودکاری - اندودکردن - نازککاری
[کامپیوتر] ایجاد تصویر سه بعدی - تکنولوژی ترسیم واقعی اشیای سه بعدی در کامپیوتر. این تکنولوژی مستلزم محاسبات بازتاب های نوار است . ترسیم سه بعدی واقعی را به طور خودکار بررسی کنندگان VRML انجام میدهند. نگاه کنید به ray tracing ; VRML.
[صنایع غذایی] روغن گیری : حرارت دادن و ذوب کردن روغن را گویند
[زمین شناسی] اندود ، اندودکاری -اندود کردن ، نازک کاری
[حسابداری] انجام (ارائه) خدمات
[عمران و معماری] اندود سیمانی - نمای سیمانی - اندود سیمان
[سینما] درآوردن صحیح رنگ
[نساجی] تفسیر رنگ
[سینما] پاسخ رنگمایه - ارائه مایه ها

معنی کلمه rendering به انگلیسی

rendering
• act of submitting; execution, performance; transformation; act of bringing to a particular condition; representation; act of translating; act of creating a three-dimensional picture according to a model within a computer (computers); process of heating tallow or lard to a liquid state in order to remove solids or impurities (in soap making)
• someone's rendering of a play, poem, or piece of music is the way they perform it; a formal word.

rendering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
اندود کاری درون ساختمان
Morteza Aghalar
- فرایند تولید ماشینی تصاویر سه بعدی (3D) بر پایهٔ مدل‌های محاسباتی، و ارائهٔ رایانه‌ای آن‌ها بر روی صفحهٔ نمایش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rendering

کلمه : rendering
املای فارسی : رندرینگ
اشتباه تایپی : قثدیثقهدل
عکس rendering : در گوگل

آیا معنی rendering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )