برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

render an award verdict

معنی render an award verdict در دیکشنری تخصصی

render an award verdict
[حقوق] حکم دادن، رأی دادن (توسط هیأت منصفه)

render an award verdict را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی render an award verdict مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )