برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

ren


کامپیوتر : فرمانren

معنی ren در دیکشنری تخصصی

REN
[کامپیوتر] فرمان REN
[برق و الکترونیک] ringer-equivalence number-عدد معادل زنگ نشان دادن امپدانس یا ضریب بار مدار زنگ تلفن مقدار یکREN معادل با 8 Kاهم است . شرکتهای تلفنی معمولاً تا حداکثر 5REN ( 1/6 کیلو اهم ) راروی هر خط مشترک مستقل مجاز می دانند . معمولاً حداقل 0/2 REN ( 0/4کیلو اهم )لازم است.

ren را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mmd
کلیه (پزشکی)=nephr

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ren

کلمه : REN
املای فارسی : رن
اشتباه تایپی : قثد
عکس REN : در گوگل

آیا معنی ren مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )