برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1705 100 1
شبکه مترجمین ایران

remote data concentrator

معنی remote data concentrator در دیکشنری تخصصی

remote data concentrator
[کامپیوتر] وسیله یی که پیام ها را از طریق خطوط کمن سرعت از ترمینالهای متعدد دریافت کرده و داده ها را از طریق یک خط و واحد سنگرون با سرعت بالا به پردازنده میزبان منتقل می کند

remote data concentrator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی remote data concentrator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )