برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

remote access

/rɪˈmoʊtˈækˌses/ /rɪˈməʊtˈækses/

دستیلبی از دور

واژه remote access در جمله های نمونه

1. The diploma course would offer remote access to course materials via the Internet's world wide web.
[ترجمه ترگمان]این دوره دیپلم، دسترسی از راه دور را به مطالب درسی از طریق وب گسترده جهانی اینترنت عرضه خواهد کرد
[ترجمه گوگل]دوره دیپلم دسترسی از راه دور به مواد آموزشی را از طریق وب جهانی اینترنت ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Remote access to the facility will be provided to users wishing to analyse large datasets.
[ترجمه ترگمان]دسترسی از راه دور به امکانات برای کاربرانی فراهم خواهد شد که میل دارند مجموعه داده‌های بزرگ را تجزیه و تحلیل کنند
[ترجمه گوگل]دسترسی از راه دور به تسهیلات به کاربران ارائه می شود که مایل به تجزیه و تحلیل داده های بزرگ هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Auto-dialling and remote access is possible from touch-tone telephones and electronic mail and voice-mail functions may be incorporated at a later date.
[ترجمه ترگمان]شماره‌گیری خودکار و دسترسی از راه دور از طریق تلفن تماس و پست الکترونیکی و عملکردهای صوتی - پست ممکن است در تاریخ بعدی گنجانده شوند
[ترجمه گوگل]شماره گیری خودکار و دسترسی از راه دور از طریق تلفن های لمسی امکان پذیر است و ایمیل ها و توابع پست صوتی ممکن است در تاریخ بعدی گنجانده شود
[ترجمه شما] ...

معنی remote access در دیکشنری تخصصی

remote access
[کامپیوتر] دستیابی از راه دور

معنی کلمه remote access به انگلیسی

remote access services
• feature of windows nt which enables users to log in to a system via modem or network connection, ras (computers)

remote access را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی remote access

کلمه : remote access
املای فارسی : ریموت عکس
اشتباه تایپی : قثئخفث شززثسس
عکس remote access : در گوگل

آیا معنی remote access مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )