برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1697 100 1
شبکه مترجمین ایران

remainder of an infinite series

معنی remainder of an infinite series در دیکشنری تخصصی

remainder of an infinite series
[ریاضیات] باقیمانده ی یک سری نامحدود

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی remainder of an infinite series مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )