برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1560 100 1
شبکه مترجمین ایران

relative addressing

/ˈrelətɪvəˈdresɪŋ/ /ˈrelətɪvəˈdresɪŋ/

نشانی دهی نسبی

معنی relative addressing در دیکشنری تخصصی

relative addressing
[کامپیوتر] نشان دهی نسبی ؛ درس دهی رابطه ای

relative addressing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی relative addressing

کلمه : relative addressing
املای فارسی : رلتیو اددرسینگ
اشتباه تایپی : قثمشفهرث شییقثسسهدل
عکس relative addressing : در گوگل

آیا معنی relative addressing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )