برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

reinvent the wheel

reinvent the wheel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نی لبک
هدر دادن وقت برای ساختن چیزی که قبلا توسط دیگری ساخته شده.
نی لبک
دوباره کاری
محدثه فرومدی
آب در هاون کوبیدن/کوفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی reinvent the wheel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )