برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1436 100 1

regulate

/ˈreɡjəˌlet/ /ˈreɡjʊleɪt/

معنی: تعدیل کردن، درست کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، مرتب کردن، منظم کردن
معانی دیگر: بهسامان کردن، نظم دادن، تحت قاعده در آوردن، سامان دادن، مهار کردن، تحت نظارت در آوردن

بررسی کلمه regulate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: regulates, regulating, regulated
مشتقات: regulative (adj.), regulatory (adj.)
(1) تعریف: to control or direct by means of a rule or method.
مترادف: methodize, regiment, systematize, systemize
مشابه: control, meter, organize, standardize

- The government regulates gambling.
[ترجمه ترگمان] دولت قمار را تنظیم می‌کند
[ترجمه گوگل] دولت قمار را تنظیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to control so that a required level or standard is maintained.
مترادف: conform, standardize, tune
مشابه: adjust, coordinate, key, modulate, realign, scale, square with, synchronize, uniform

- A pacemaker regulates a person's heartbeat.
[ترجمه ترگمان] A ضربان قلب فرد را تنظیم می‌کند
[ترجمه گوگل] یک ضربان ساز یک ضربان قلب را تنظیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to adjust in order to assure accuracy of operation.
مترادف: adjust, set, tune
مشابه: align, balance, realign

...

واژه regulate در جمله های نمونه

1. to regulate a clock
ساعت را میزان کردن

2. a law to regulate the activities of banks
قانونی برای منظم کردن فعالیت بانک‌ها

3. the power to regulate commerce shall not be qualified in any way
اختیار تنظیم (امور) بازرگانی به هیچ وجه قابل تعدیل نیست.

4. he asked students to regulate their conduct
از دانشجویان خواست که رفتار خود را اصلاح کنند.

5. is it the government's duty to regulate the country's industries?
آیا وظیفه‌ی دولت سامان دادن به صنایع کشور است‌؟

6. You can regulate the temperature in the house by adjusting the thermostat.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید با تنظیم ترموستات دمای خانه را تنظیم کنید
[ترجمه گوگل]با تنظیم ترموستات می توانید درجه حرارت را در خانه تنظیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Police can invoke the law of trespass to regulate access to these places.
[ترجمه ترگمان]پلیس می‌تواند از قانون اجازه ورود به این مکان‌ها استفاده کند
[ترجمه گوگل]پلیس می تواند از قانون مجازات برای تنظیم دسترسی به این مکان ها استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف regulate

تعدیل کردن (فعل)
modify , adapt , adjust , moderate , dampen , modulate , regulate , collimate , coordinate
درست کردن (فعل)
right , clean , agree , make , adapt , address , fix , devise , trim , regulate , fettle , organize , gully , make up , weave , build , fashion , concoct , integrate , compose , indite , emend , mend , redd , straighten
تنظیم کردن (فعل)
order , adjust , modulate , regulate , redact , formulate , frame , control , regularize , regiment , make out , edit , line up
میزان کردن (فعل)
range , tune , adjust , modulate , temper , regulate , collimate , focus , orient
مرتب کردن (فعل)
order , range , regulate , arrange , set , serialize , dispose , marshal , collocate , put in order , regularize , classify , tidy , draw up , redd , line up , straighten
منظم کردن (فعل)
order , regulate , arrange , put in order , make regular , regularize , tidy

معنی regulate در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] میزان کردن ، منظم کردن
[حقوق] تنظیم کردن، نظم دادن، اداره کردن، کنترل کردن
[نساجی] مرتب کردن - تنظیم کردن - منظم کردن
[ریاضیات] تنظیم کردن

معنی کلمه regulate به انگلیسی

regulate
• control, govern, manage; adjust to a specific level or condition
• to regulate an activity or process means to control it, usually by means of rules.
• if you regulate a machine or device, you adjust it to control the way it operates.

regulate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
قاعده مند کردن
سجاد مصلحی
قانونمند کردن
سعید ترابی
کنترل کردن
Soroushgh97
نظارت کردن
امیر کاوسی
تنظیم کردن
Regulate the temperature
محدثه فرومدی
قانونمندسازی، قاعده‌مندسازی، در قالب/تحت/به قانون درآوردن، ایجاد قانون (برای)
احمدیان
تنسیق، نسق دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regulate
کلمه : regulate
املای فارسی : رگولت
اشتباه تایپی : قثلعمشفث
عکس regulate : در گوگل

آیا معنی regulate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )