برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1377 100 1

regular element of lie algebra

معنی regular element of lie algebra در دیکشنری تخصصی

regular element of lie algebra
[ریاضیات] عنصر عادی جبر لی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی regular element of lie algebra مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )