برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1361 100 1

regrow

واژه regrow در جمله های نمونه

1. Some reptiles can regrow their tails when they are cut away.
[ترجمه ترگمان]بعضی از خزندگان می‌توانند در زمانی که بریده می‌شوند، دم خود را رشد دهند
[ترجمه گوگل]برخی از خزندگان می توانند دم خود را هنگامی که از بین بروند، می توانند دم کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Grass regrows after the long winter.
[ترجمه ترگمان]پس از زمستان طولانی، گراس لیک از راه رسید
[ترجمه گوگل]چمن پس از زمستان طولانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The living turtle is then thrown back into the water, in the mistaken belief that it will re-grow its shell.
[ترجمه ترگمان]سپس لاک‌پشت زنده دوباره به درون آب پرتاب می‌شود، در این باور غلط که دوباره پوسته خود را خواهد کشت
[ترجمه گوگل]سپس لاک پشت زندگی را به آب می ریزد، به اعتقاد اشتباهی که پوسته آن را دوباره رشد می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No forest trees could regrow naturally in these areas.
[ترجمه ترگمان]هیچ درخت جنگلی نمی‌تواند به طور طبیعی در این مناطق رشد کند
[ترجمه گوگل]در این مناطق ...

معنی کلمه regrow به انگلیسی

regrow
• grow again, develop again

regrow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
دوباره رشد کردن
عیرضا
ترمیم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی regrow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )