برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1582 100 1
شبکه مترجمین ایران

region

/ˈriːdʒən/ /ˈriːdʒən/

معنی: طرف، سامان، فضا، ناحیه، منطقه، بخش، قلمرو، سرزمین، دیار، بوم، محوطه بسیار وسیع و بی انتها
معانی دیگر: ولایت، (جانور یا گیاه) قلمرو، زیست زمین، زیستگاه، اقلیم، (علم و هنر) زمینه، بخشی از اندام یا بدن، هر یک از سطوح جو یا اقیانوس، لایه، (ایتالیا و روسیه و غیره) استان، ایالت

بررسی کلمه region

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large continuous space or area.
مترادف: area, expanse
مشابه: tract

- Each region of the country has its own accent or dialect.
[ترجمه ترگمان] هر منطقه از کشور لهجه یا لهجه مخصوص خود را دارد
[ترجمه گوگل] هر منطقه ای از کشور لهجه یا گویش خود را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A snowstorm hit the region very hard over the weekend.
[ترجمه ترگمان] کولاک برف در آخر هفته بسیار سخت بود
[ترجمه گوگل] یک برف داری در طول تعطیلات آخر هفته به منطقه بسیار سخت تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a land surface having certain common geographical or topographical characteristics.
مترادف: area, zone
مشابه: belt, domain, land, part

- We've done a good deal of camping in the Rocky Mountain region.
[ترجمه ترگمان] ما در کوه‌های راکی به خوبی اردو زدیم
[ترجمه گوگل] ما در کمپ کینگ در منطقه کوهی راک بسیار موفق بوده ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه region در جمله های نمونه

1. a region bespread with lush vegetation
منطقه‌ی پوشیده از گیاهان انبوه

2. abdominal region
(کالبدشناسی) ناحیه‌ی شکمی (هریک از نه بخشی که شکم به آن تقسیم می‌شود)

3. in this region earthquakes happen with extreme rarity
در این سرزمین زلزله بسیار به ندرت رخ می‌دهد.

4. the abdominal region
ناحیه‌ی شکم

5. the breakaway region formed a new republic
ناحیه‌ی جدا شده،جمهوری جدیدی را تشکیل داد.

6. the oak region in the north american plains
قلمرو درختان بلوط در دشت‌های آمریکای شمالی

7. a thinly populated region
ناحیه‌ای که جمعیت آن تنک است.

8. pain in the region of the heart
درد در ناحیه‌ی قلب

9. a barren and recluse region
سرزمین لم یزرع و دورافتاده

10. fire has denuded this region
این ناحیه در اثر آتش‌سوزی لخت و عور شده است.

11. a gas diffuses from a region of greater to one of less concentration
گاز از ناحیه‌ی پرتراکم به ناحیه کم تراکم پخش می‌شود.

12. the farmers who pioneered this region
کشاورزانی که نخست در ا ...

مترادف region

طرف (اسم)
abutment , side , hand , party , direction , opponent , region , route , area , flank , angle , belt , suburb , half , opposite party
سامان (اسم)
capability , skill , wealth , border , abutment , order , country , region , knowledge , rest , target , welfare , calmness , furniture , arms , mind , wit , repose , well-being
فضا (اسم)
region , place , room , space , air , area
ناحیه (اسم)
region , area , realm , shire , zone , district , subregion , terrain , sector , demesne , output area , situs
منطقه (اسم)
region , area , zone
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
قلمرو (اسم)
region , dominion , circle , sphere , domain , scope , zone , bourn , territory , bourne , orbit , regality , milieu
سرزمین (اسم)
country , region , land , soil , territory , clime , terrene
دیار (اسم)
country , region , land
بوم (اسم)
region , habitat
محوطه بسیار وسیع و بی انتها (اسم)
region

معنی عبارات مرتبط با region به فارسی

(کالبدشناسی) ناحیه ی شکمی (هریک از نه بخشی که شکم به آن تقسیم می شود)
(فضاشناسی) بخش دال (بخشی از یونوسفر در ارتفاع تقریبی 55 تا 90 کیلومتری زمین)
(بخشی از یون کره که در ارتفاع بین 90-140 کیلومتری زمین قرار دارد و لایه ی e را حاوی می باشد) ناحیه یe
(بالاترین ناحیه ی یونوسفر در ارتفاع بین 140 تا 400 کیلومتر) ناحیه ی اف
زیر شکم
کشاله ران
دوز، درک اسفل
تحف

معنی region در دیکشنری تخصصی

region
[عمران و معماری] محدوده - منطقه - ناحیه - بخش - حوزه
[کامپیوتر] ناحیه
[برق و الکترونیک] ناحیه
[زمین شناسی] منطقه - ناحیهای پیوسته با مقداری عدم هماهنگی از نظر ویژگیهای انتخاب شده.
[نساجی] ناحیه - منطقه
[ریاضیات] ناحیه
[آمار] ناحیه
[ریاضیات] ناحیه ی قبول
[ریاضیات] ناحیه ی انتگرال گیری
[ریاضیات] ناحیه ی رد
[ریاضیات] منطقه گزینی، انتخاب منطقه
[آب و خاک] ناحیه پایداری مطلق
[نفت] ناحیه مغاکی
[ریاضیات] ناحیه ی پذیرش، ناحیه ی مورد قبول، ناحیه ی قبول
[آمار] ناحیه قبول
[برق و الکترونیک] مکان نابرنگ : منطقه نابرنگ ناحیه ای روی نمودار رنگمندی شامل تمام نقاطی که استانداردهای قابل قبول سفید مرجع را نمایش میدهند
[برق و الکترونیک] ناحیه فعال ناحیه ای در یک قطعه ی نیمر سانا که در ان تقویت ، یکسو سازی ، گسیل نور یا سایر عملیات پویا روی می دهد .
Air mass source reg ...

معنی کلمه region به انگلیسی

region
• area, territory, domain; field, area of activity or interest, sphere
• a region is an area of a country or of the world.
• you say in the region of to indicate that you are mentioning an approximate amount.
abdominal region
• stomach area
adulam region
• area in the northwest section of the negev (israel)
besor region
• area located to the east of the southern part of the gaza strip
breakaway region
• group seeking independence from a larger union
climatic region
• climatic zone, area of the world classified according to its climatic conditions
judea and samaria region
• west bank, area in eastern israel, the conquered territories
tohoku region
• region in japan in northeastern area of honshu

region را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه هزاریان
جا دادن ، مکانی برای زندگی فراهم کردن
dude
در شیمی به معنای سامانه
سجاد خدری
ناحیه
محمد
قسمت..بخش ..حوزه..دور
مهدیس
منطقه ، ناحیه
امیر
ناحیه
tinabailari
ناحیه
Mazandaran is one of the best farming regions of Iran
مازندران یکی از بهترین نواحی کشاورزی در ایران است ⚫️⚫️⚫️
احسان علیخانی
یک بخش یا ناحیه از کشور یا جهان (نه شهر)
Flooding is likely in some coastal regions of Northern Iran.
tinabailari
ناحیه ، منطقه
Grapes from this region are very delicious
انگورهای این منطقه خیلی خوشمزه‌اند 🔝🔝🔝

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی region

کلمه : region
املای فارسی : رگین
اشتباه تایپی : قثلهخد
عکس region : در گوگل

آیا معنی region مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )