برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

regardless of


با وجود، علیرغم، قطع نظر از

واژه regardless of در جمله های نمونه

1. Regardless of how often I correct him, he always makes the same mistake.
[ترجمه ترگمان]صرف‌نظر از اینکه چقدر او را اصلاح می‌کنم، او همیشه همین اشتباه را مرتکب می‌شود
[ترجمه گوگل]صرف نظر از اینکه چگونه او را تصحیح می کنم، او همواره همان اشتباه را مرتکب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The health center serves all patients, regardless of their ability to pay.
[ترجمه ترگمان]مرکز بهداشت همه بیماران را بدون توجه به توانایی آن‌ها برای پرداخت خدمت می‌کند
[ترجمه گوگل]مرکز سلامت همه بیماران را صرف نظر از توانایی پرداخت آن می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He says what he thinks, regardless of other people's feelings.
[ترجمه ترگمان]بدون توجه به احساسات دیگران، او می‌گوید که او چه فکر می‌کند
[ترجمه گوگل]او می گوید آنچه را که فکر می کند، صرف نظر از احساسات دیگران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The law requires equal treatment for all, regardless of race, religion, or sex.
[ترجمه علی] قانون، صر ...

معنی عبارات مرتبط با regardless of به فارسی

بی اعتنا نسبت به قانون

معنی کلمه regardless of به انگلیسی

regardless of
• without thinking about, without considering, without taking into account, without any connection to

regardless of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آذر پناهی
صرف نظر از
الهام حسینی
بدون توجه به...
MS. Salimi
صرفنظر از ...
صرفنظر از این که ...
بدون توجه به ...
بدون ملاحظه‌یِ ...
بدون به حساب آوردنِ ...
بدون در نظر گرفتنِ ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regardless of

کلمه : regardless of
املای فارسی : رگردلس اوف
اشتباه تایپی : قثلشقیمثسس خب
عکس regardless of : در گوگل

آیا معنی regardless of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )