برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1393 100 1

reenactment

/riəˈnæktmənt/ /riəˈnæktmənt/

تصویب مجدد قانون، اجرا یا نمایش مجدد

واژه reenactment در جمله های نمونه

1. It is a form of reenactment of repressed memories, a kind of photo-theatre, or psychic realism.
[ترجمه ترگمان]این نوعی از reenactment از خاطرات سرکوب‌شده، نوعی نمایش تصویری، یا رئالیسم روحی است
[ترجمه گوگل]این نوع از تجدید خاطرات سرکوب شده، نوعی عکس تئاتر، یا واقع گرایی روحی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So too, is re-enactment in a historical setting.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، تصویب مجدد در یک تنظیمات تاریخی است
[ترجمه گوگل]بنابراین، مجددا تصویب در یک محیط تاریخی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The show uses video surveillance footage, interviews and re-enactments to focus on lamebrain criminal acts.
[ترجمه ترگمان]این نمایش از فیلم برداری ویدیویی، مصاحبه‌ها و re برای تمرکز بر فعالیت‌های تبهکارانه تقلیدی استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]این نمایش با استفاده از فیلم های نظارت تصویری، مصاحبه ها و مجوز های جدید برای تمرکز بر فعالیت های جنایی لایمبرین استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The report also criticised the current boom in real-life crime re-enactments, which again tend to concentrate on the ...

معنی کلمه reenactment به انگلیسی

reenactment
• acting out of a scene or event that took place in the past

reenactment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
ایفای مجدد یک نقش، اجرای مجدد یک نمایش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reenactment
کلمه : reenactment
املای فارسی : رینکتمنت
اشتباه تایپی : قثثدشزفئثدف
عکس reenactment : در گوگل

آیا معنی reenactment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )