برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

redistribute

/ˌridəˈstrɪbjuːt/ /ˌriːdɪˈstrɪbjuːt/

دوباره پخش کردن (رجوع شود به: distribute بعلاوه ی re-)، توزیع دوباره کردن، از نو تقسیم کردن، دوباره تقسیم کردن، دوباره دسته بندی کردن

بررسی کلمه redistribute

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: redistributes, redistributing, redistributed
مشتقات: redistribution (n.)
• : تعریف: to distribute again, often in different ways or amounts.

- The new government will try to redistribute the wealth.
[ترجمه ترگمان] دولت جدید تلاش خواهد کرد تا ثروت را دوباره توزیع کند
[ترجمه گوگل] دولت جدید سعی خواهد کرد ثروت را دوباره توزیع کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه redistribute در جمله های نمونه

1. Controls were used to redistribute or redirect resources.
[ترجمه ترگمان]کنترل‌ها برای توزیع دوباره یا تغییر منابع استفاده می‌شدند
[ترجمه گوگل]کنترل برای استفاده مجدد یا تغییر مسیر منابع مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They aim to redistribute income from the rich to the poor.
[ترجمه ترگمان]هدف آن‌ها توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقرا است
[ترجمه گوگل]آنها به دنبال توزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As president he would redistribute the country's wealth.
[ترجمه ترگمان]به عنوان رئیس‌جمهور ثروت کشور را توزیع خواهد کرد
[ترجمه گوگل]به عنوان رئیس جمهور او ثروت کشور را دوباره توزیع خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Taxes could be used to redistribute income.
[ترجمه ترگمان]مالیات می‌تواند برای توزیع مجدد درآمد مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]مالیات می تواند برای توزیع درآمد استفاده شود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه redistribute به انگلیسی

redistribute
• distribute again, hand out again, reallocate
• when money or goods are redistributed, they are shared among people or organizations in a different way from the way that they were previously shared.

redistribute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی redistribute

کلمه : redistribute
املای فارسی : ردیستریبوت
اشتباه تایپی : قثیهسفقهذعفث
عکس redistribute : در گوگل

آیا معنی redistribute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )