برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

receive attention


مورد توجه قرار گرفتن، توجه را به خود جلب کردن

receive attention را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی receive attention
کلمه : receive attention
املای فارسی : رکیو اتنتین
اشتباه تایپی : قثزثهرث شففثدفهخد
عکس receive attention : در گوگل

آیا معنی receive attention مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )