برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

reassortment

معنی کلمه reassortment به انگلیسی

reassortment
• reclassification, act of sorting again

reassortment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمین
در زیست شناسی نوترکیبی و بازآرایی
مرتضی بزرگیان
بازآرایی، نوترتیبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی reassortment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )