برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1393 100 1

reasonably

/ˈriːzənəbli/ /ˈriːznəbli/

معنی: خردمندانه
معانی دیگر: معقولانه، عقلا، با دلیل، حقا، بطور معقول یا عادلانه

واژه reasonably در جمله های نمونه

1. Set yourself targets that you can reasonably hope to achieve.
[ترجمه ترگمان]اهداف خود را مشخص کنید که بتوانید به طور منطقی امیدوار به رسیدن به آن باشید
[ترجمه گوگل]اهداف خود را تنظیم کنید که بتوانید به طور منطقی امیدوار باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He could not reasonably have foreseen the consequences.
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانست عواقب آن را پیش‌بینی کند
[ترجمه گوگل]او نمیتوانست عواقب پیش بینی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The meeting ended on reasonably amicable terms.
[ترجمه ترگمان]جلسه به طور منطقی دوستانه به پایان رسید
[ترجمه گوگل]این جلسه به شرایط قابل احترام متقابل پایان یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I can be reasonably precise about the time of the incident.
[ترجمه ترگمان]من می‌توانم در مورد زمان حادثه کاملا دقیق باشم
[ترجمه گوگل]من می توانم دقیقا در مورد زمان حادثه باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف reasonably

خردمندانه (قید)
advisedly , wisely , sagely , reasonably

معنی کلمه reasonably به انگلیسی

reasonably
• credibly, plausibly; wisely, intelligently; rationally, logically
• reasonably means to quite a good or great degree.
• if someone is behaving reasonably, they are behaving in a fair and sensible way.

reasonably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
به طورقابل قبول
علی
به طور منطقی
علی ن
قابل قبول - رضایت مدانه
علی ن
تا حد رضایت بخش
ایمان عمادی
حقیقتا
سعید فرجی
به اندازه کافی
محدثه فرومدی
۱) نسبتا، تقریبا
۲) منطقا
صادق محمدی راد
به طور مستدل
محمد مولوی
تا جای ممکن
Arash fakor
منطقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reasonably
کلمه : reasonably
املای فارسی : ریسنبلی
اشتباه تایپی : قثشسخدشذمغ
عکس reasonably : در گوگل

آیا معنی reasonably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )