برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

real time input

/ˈriːlˈtaɪmˈɪnˌpʊt/ /reɪˈɑːltaɪmˈɪnpʊt/

ورودی بلا درنگ

real time input را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی real time input

کلمه : real time input
املای فارسی : ریل تیم اینپوت
اشتباه تایپی : قثشم فهئث هدحعف
عکس real time input : در گوگل

آیا معنی real time input مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )