برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

read only memory

/ˈredˈoʊnliˈmeməri/ /riːdˈəʊnliˈmeməri/

رجوع شود به: rom، حافظه فقط خواندنی

معنی read only memory در دیکشنری تخصصی

read only memory
[کامپیوتر] حافظه فقط خواندنی . - حافظه ی فقط خواندنی - حافظه ی کامپیوتر که اطلاعات درون آن دائمی بوده و نمی تواند تغییر کند. نگاه کنید به ROM.
[برق و الکترونیک] حافظه فقط خواندنی حافظه نیمرسانای غیر فراری که اطلاعات دودویی در آن ، هرکدام در نشانی ثابتی قرار گرفته اند و قابل تغییر نیستند . این حافظه ، ذخیره دایمی اطلاعاتی است که به طور رتب مورد استفاده قرار می گیرد . مانند جداول داده و نویسه های صفحه های نمایش الکترونکی . ROMهای برنامه ریزی شده درکارخانه از موازییکی از سلولهای غیرقابل تغییرساخته می شوند که برای وظایف خاصی ( کاربردهای معینی ) به طور دائم برنامه ریزی می شوند.
[ریاضیات] حافظه ی فقط خواندنی
[برق و الکترونیک] حافظه فقط خواندنی
[کامپیوتر] حافظه فقط خواندنی کنترلی
[برق و الکترونیک] حافظه ی فقط خواندنی با تغییر پذیری الکتریکی [ ای آر ام] نوعی حافظه ی فقط خواندنی که بعد از هر بار اعمال میدان الکتریکی مناسب و پاک کردن کل حافظه می توان آن را دوباره به صورت الکتریکی برنامه ریزی کرد. این اصطلاح در حال حاضر به کار نمی رود.
[کامپیوتر] حافظه الکترونیکی پاک شدنی فقط خواندنی .
[کامپیوتر] نگاه کنید به Eprom .
[برق و الکترونیک] حافظه ی فقط خواندنی برنامه پذیر پاک شونده نوعی حافظه ی رام نیمرسانا و غیر فرار که با قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش ( UV ) اطلاعات آن پاک می شودو مجدداً به صورت الک ...

معنی کلمه read only memory به انگلیسی

read only memory
• computer memory that can be easily accessed but does not allow alteration of its data
compact disk read only memory
• compact disc which can only be read, cd-rom
programmable read only memory
• (computers) read-only memory which can be programmed (written) again
static read only memory
• memory that retains its contents without the need for refresh memory signals from the cpu, sram

read only memory را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تراکتور
Tractur forum
Lichess • ۱۵ دقیقه پیش

Welcome to the Tractur forum! Only members of the team can post here, but everybody can read.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی read only memory

کلمه : read only memory
املای فارسی : رعد آنلی مموری
اشتباه تایپی : قثشی خدمغ ئثئخقغ
عکس read only memory : در گوگل

آیا معنی read only memory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )