برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

reactions

واژه reactions در جمله های نمونه

1. chemical reactions
واکنش‌های شیمیایی

2. to measure a speech by the listeners' reactions
سخنرانی را از روی واکنش شنوندگان ارزیابی کردن

معنی کلمه reactions به انگلیسی

flurry of reactions
• sudden burst of reactions
met with reactions
• received a response
triggered reactions
• had repercussions, influenced; caused him to react a certain way

reactions را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Vahid
عکس العمل ها ، و کنش ها در مقابل وضعیت های سخت یا خطرناک
صابرقاسمی
واکنش/انفعال
سبحان مرادی
What you say or do because of something that has happened
واکنش ، عکس العمل
What was her reaction when you told her about the accident?
هنگامی که درباره ی تصادف بهش گفتی واکنشش چی بود
abolfazl
واکنش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی reactions مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )