برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

rathole

معنی rathole در دیکشنری تخصصی

rathole
[نفت] چاه تنگ زدن

معنی کلمه rathole به انگلیسی

rathole
• hole made by a rat; rat's burrow, shelter of a rat; small messy and uncomfortable room (slang)

rathole را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Abolfazl Ehsani
سوراخ موش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rathole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )