برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

rare earth


(هریک از اکسیدهای بازی به ویژه اکسید فلزات خاک های کمیاب) خاک کمیاب

بررسی کلمه rare earth

اسم ( noun )
(1) تعریف: any oxide of a rare-earth metal.

(2) تعریف: any of the rare-earth metals.

معنی عبارات مرتبط با rare earth به فارسی

(هریک از عنصرهای کمیاب شیمیایی که شماره ی اتمی آنها از 57 تا 71 است) فلزات خاک کمیاب

معنی rare earth در دیکشنری تخصصی

rare earth
[برق و الکترونیک] عنصر نادر زمینی عنصری با عدد اتمی از 57 تا 71 . عناصر نادر طمین عبارت اند از : سریم ، دیسپروزیوم ، اربیم ، گادولینیم ، همولمیم ، لانتان ، لوتسیم ، نئودیمیم ، پراسئودیمیم ، پرومتیم ، ساماریم ، تربیم ، تولیم و ایترپم .
[معدن] عناصر خاکی کمیاب (عمومی)
[برق و الکترونیک] عناصر خاکی کمیاب
[برق و الکترونیک] آهنربایی با عنصر کمیاب زمینی آهنربای دائمی ساخته شده از ترکیبهای کبالت و یک یا دو عنصر از : سریوم ، لانتان ، میشمتال ، پرایئودیمیم ، ساماریم یا تیریم . نمونه ای از آن ، آهنربای ساماریم - کبالت ، کاربردهای بسیاری دارد.

rare earth را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rare earth

کلمه : rare earth
املای فارسی : رر ارت
اشتباه تایپی : قشقث ثشقفا
عکس rare earth : در گوگل

آیا معنی rare earth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )