برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

rapid access

/ˈræpədˈækˌses/ /ˈræpɪdˈækses/

با دستیابی سریع

rapid access را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rapid access

کلمه : rapid access
املای فارسی : راپید عکس
اشتباه تایپی : قشحهی شززثسس
عکس rapid access : در گوگل

آیا معنی rapid access مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )