برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

rank and file

/ˈræŋkəndˈfaɪl/ /ræŋkəndfaɪl/

1- (ارتش) سربازان (در برابر: افسران 2 (officers- مردم عادی (در برابر: رهبران یا زعمای قوم)، شئون مختلف نظامی، نفرات

بررسی کلمه rank and file

عبارت ( phrase )
• : تعریف: all the ordinary members of a group, not the leaders.

- The rank and file voted in favor of the new contract.
[ترجمه ترگمان] رتبه و فایل به نفع قرارداد جدید رای دادند
[ترجمه گوگل] رتبه و پرونده به نفع قرارداد جدید رای دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه rank and file در جمله های نمونه

1. The party's rank and file are beginning to question the prime minister's choice of advisers.
[ترجمه ترگمان]موقعیت حزب و پرونده شروع به زیر سوال بردن انتخاب مشاور نخست‌وزیر می‌کنند
[ترجمه گوگل]مقام ارشد حزب شروع به سوءاستفاده از انتخاب مشاوران نخست وزیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was widespread support for him among the rank and file.
[ترجمه ترگمان]پشتیبانی گسترده‌ای از او در میان رتبه و پرونده وجود داشت
[ترجمه گوگل]در میان مقام و جایگاه او، حمایت گسترده ای از او وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The payment offered to the rank and file is extremely poor.
[ترجمه ترگمان]پرداخت ارائه‌شده به رتبه و فایل به شدت ضعیف است
[ترجمه گوگل]پرداختی که به رتبه بندی ارائه شده بسیار فقیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Most rank and file police officers rejected the new pay offer.
[ترجمه ترگمان]اغلب افسران پلیس این پیشنهاد جدید را رد کردند
[ترجمه گوگل]بیشترین مأمورین پلیس، پیش ...

معنی کلمه rank and file به انگلیسی

rank and file
• common soldiers; common laborers; common people
• the rank and file are the ordinary members of an organization rather than the leaders or officers.

rank and file را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Toomaz
ساده،معمولی،عادی،رده پایین،دون پایه
میلاد علی پور
عموم، گروه، دسته
سیامک
بدنه‌ی سازمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rank and file
کلمه : rank and file
املای فارسی : رنک اند فایل
اشتباه تایپی : قشدن شدی بهمث
عکس rank and file : در گوگل

آیا معنی rank and file مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )