برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

rancorously


ازروی کینه وبغ­

معنی کلمه rancorously به انگلیسی

rancorously
• bitterly, resentfully, with ill will; hatefully, with animosity, with enmity

rancorously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

pari
The argument continued rancorously

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rancorously
کلمه : rancorously
املای فارسی : رنکروسلی
اشتباه تایپی : قشدزخقخعسمغ
عکس rancorously : در گوگل

آیا معنی rancorously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )