برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1553 100 1
شبکه مترجمین ایران

radio spectrum , RF spectrum

معنی radio spectrum , RF spectrum در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] طیف رادیویی ، طیف RF تمام محدوده بسامدی که در آن می توان امواج رادیویی مفید تولید کرد . این محدوده از بسامدهای شنوایی تا حدود 300 گیگا هرتز گسترده می شود . طیف رادیویی به هشت باند تقسیم شده است ( باند یا بسامد رادیویی را ببینید )

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی radio spectrum , RF spectrum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )