برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1403 100 1

radically

/ˈrædɪkəli/ /ˈrædɪkəli/

به طور ریشه ای یا بنیادی یا بنیانی، اساسا، اصلا، به طور اساسی، اصولا، از ریشه، از بیخ، ازبنیاد

واژه radically در جمله های نمونه

1. a civilization radically different form our own
تمدنی که اساسا با تمدن ما فرق دارد

2. i am radically opposed to your ideas but will defend your freedom of expression
من اساسا با عقاید شما مخالفم ولی از آزادی بیان شما دفاع خواهم کرد.

3. the romance languages are radically from latin
ریشه‌ی زبان‌های رمانس از لاتین است.

4. The text has been quite radically revised.
[ترجمه ترگمان]متن کاملا مورد بازبینی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]متن کاملا تجدید نظر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The health service must be radically reformed.
[ترجمه ترگمان]خدمات بهداشتی باید کاملا اصلاح شوند
[ترجمه گوگل]خدمات بهداشتی باید اصلاح شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The original text has been modified so radically that it is barely recognizable.
[ترجمه ترگمان]متن اصلی به قدری تغییر یافته که به سختی قابل‌تشخیص است
[ترجمه گوگل]متن اصلی تا حد زیادی اصلاح شده است که به سختی قابل تشخیص است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه radically به انگلیسی

radically
• in a radical manner, in an extreme manner; completely, fundamentally, thoroughly

radically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Anisina
اساساً- بنیاداً
افسانه احمدی عالیبری
کاملن
محدثه فرومدی
اساسی، از بیخ و بن
jahanaks.blog.ir
بطور بنیادی
بطور بنیانی
بطور اساسی
میثم علیزاده
بطور ریشه ای، از بیخ و بن
مصطفی
به شدت ، به طور کامل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی radically
کلمه : radically
املای فارسی : ردیکللی
اشتباه تایپی : قشیهزشممغ
عکس radically : در گوگل

آیا معنی radically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )