برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1350 100 1

radical inhitator

معنی radical inhitator در دیکشنری تخصصی

radical inhitator
[شیمی] بازدارنده رادیکالی

radical inhitator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی radical inhitator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )