برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

radial engine


(مکانیک)موتور شعاعی، موتور چرخی، موتور پرتاوی

بررسی کلمه radial engine

اسم ( noun )
• : تعریف: an internal combustion engine in which the cylinders are arranged around a central shaft, formerly used to power propeller-driven aircraft.

radial engine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی radial engine

کلمه : radial engine
املای فارسی : رادیال انجین
اشتباه تایپی : قشیهشم ثدلهدث
عکس radial engine : در گوگل

آیا معنی radial engine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )