برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

radiac


کشف رادیواکتیویته علوم نظامى : کشف اشعه رادیواکتیو و اندازه گیرى ان

radiac را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی radiac

کلمه : radiac
املای فارسی : رادیاک
اشتباه تایپی : قشیهشز
عکس radiac : در گوگل

آیا معنی radiac مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )