برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

racquetball

/ˈrækətˌbɒl/ /ˈrækətˌbɒl/

(نوعی تنیس بدون تور) راکت بال

بررسی کلمه racquetball

اسم ( noun )
• : تعریف: a game played by two or four players in a walled court, with small strung rackets for hitting a rubber ball against the walls.

واژه racquetball در جمله های نمونه

1. I also enjoy windsurfing, tennis, racquetball, swimming, you name it.
[ترجمه ترگمان]همچنین از موج سواریه، تنیس، راکت بال و شنا لذت می‌برم
[ترجمه گوگل]من همچنین از ویتنام، تنیس، قایق بادبانی، شنا، از آن استفاده می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At the time, racquetball was taking off.
[ترجمه ترگمان]اون موقع \"راکت بال\" خاموش بود
[ترجمه گوگل]در آن زمان، راکت بسکتبال برداشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For his part, Mayor Miller says he plays racquetball, and thus has never witnessed Thoreson sharing the greens with developers.
[ترجمه ترگمان]شهردار میلر به نوبه خود می‌گوید که او racquetball بازی می‌کند و در نتیجه هرگز شاهد تقسیم Thoreson با توسعه دهندگان نبوده است
[ترجمه گوگل]از سوی دیگر، شهردار میلر می گوید که او نقش بسکتبال را بازی می کند و بنابراین Thoreson هرگز شاهد تجمع سبزی با توسعه دهندگان نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Karl exercises by playing racquetball twice a week.
[ترجمه ترگمان]کارل تمرین‌های خود را د ...

معنی کلمه racquetball به انگلیسی

racquetball
• game similar to handball but played with a small racquet rather than the bare hands

racquetball را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad
اسگواش
عرفان روزبان
راکت بال ( نوعی تنیس بدون توپ )
Hadi or هادی
رفاقت بدون سکس یا شاید سکس بدون رفاقت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی racquetball

کلمه : racquetball
املای فارسی : راکتبلل
اشتباه تایپی : قشزضعثفذشمم
عکس racquetball : در گوگل

آیا معنی racquetball مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )