برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

raconteur

/ˌrækanˈtuːr/ /ˌrækɒnˈtɜː/

معنی: داستان سرا، قصه گوی زبردست
معانی دیگر: داستان گو، نقال

بررسی کلمه raconteur

اسم ( noun )
• : تعریف: one who is talented in storytelling.

- He was not only a comedian; he was a raconteur who could captivate his audience with a tale.
[ترجمه ترگمان] او نه تنها یک کمدین نبود بلکه raconteur بود که می‌توانست audience را با داستانی سرگرم کند
[ترجمه گوگل] او تنها کمدین نبود او یک raconteur بود که می تواند مخاطبانش را با یک داستان فریب دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه raconteur در جمله های نمونه

1. His grandfather was a fine raconteur.
[ترجمه ترگمان]پدربزرگ او a خوبی بود
[ترجمه گوگل]پدربزرگش یک raconteur خوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He spoke eight languages and was a noted raconteur.
[ترجمه ترگمان]او هشت زبان صحبت کرد و یک raconteur برجسته بود
[ترجمه گوگل]او هشت زبان صحبت کرد و یک سخنگوی ذکر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The raconteur mentioned that the quotation was from the Bible.
[ترجمه ترگمان]The اشاره کرد که این نقل‌قول از کتاب مقدس است
[ترجمه گوگل]راکنتور اشاره کرد که نقل قول از کتاب مقدس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She's a brilliant raconteur.
[ترجمه ترگمان]اون یه raconteur brilliant
[ترجمه گوگل]او یک raconteur درخشان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He was a ...

مترادف raconteur

داستان سرا (اسم)
storyteller , raconteur
قصه گوی زبردست (اسم)
raconteur

معنی کلمه raconteur به انگلیسی

raconteur
• one who is skilled in the art of storytelling
• a raconteur is someone who can tell stories in an interesting or amusing way.

raconteur را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش جلیل خبازی
نقال anecdotist

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی raconteur

کلمه : raconteur
املای فارسی : رکنتور
اشتباه تایپی : قشزخدفثعق
عکس raconteur : در گوگل

آیا معنی raconteur مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )