برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

raclaim


باز گرفتن، پس گرفتن، اباد کردن، احیا کردن، رام کردن، رها کردن

raclaim را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی raclaim

کلمه : raclaim
املای فارسی : راکلایم
اشتباه تایپی : قشزمشهئ
عکس raclaim : در گوگل

آیا معنی raclaim مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )