برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

rackle


کله شق، تق تق، صدای در زدن، تق تق کردن

rackle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rackle

کلمه : rackle
املای فارسی : رککل
اشتباه تایپی : قشزنمث
عکس rackle : در گوگل

آیا معنی rackle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )