برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

racketeering

/ˌrækəˈtɪrɪŋ/ /ˌrækəˈtɪərɪŋ/

اخاذی به تهدید، گرفتن پول ازسوداگران بزور وتهدید، باجسبیل ستانی

بررسی کلمه racketeering

اسم ( noun )
• : تعریف: the crime or practice of conducting a business that engages in illegal activity, as, for example, extortion, counterfeiting, and fraud.

- He was arrested on charges of racketeering.
[ترجمه ترگمان] به خاطر اخاذی دستگیر شده
[ترجمه گوگل] او به اتهام رکورد دستگیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه racketeering در جمله های نمونه

1. He was charged with fraud and racketeering.
[ترجمه ترگمان]او متهم به کلاه برداری و اخاذی بود
[ترجمه گوگل]او به اتهام تقلب و رکورد متهم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He has been arrested on racketeering charges.
[ترجمه ترگمان]او به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده‌است
[ترجمه گوگل]او بر اساس اتهامات رکورد دستگیر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They have been accused of racketeering.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها متهم به اخاذی بودند
[ترجمه گوگل]آنها به رکست متهم شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Prosecutors may soon seek an indictment on racketeering and fraud charges.
[ترجمه ترگمان]دادستان‌ها ممکن است به زودی به دنبال یک کیفرخواست در مورد اخاذی و اتهامات تقلب باشند
[ترجمه گوگل]دادستان ها ممکن است به زودی به اتهام رکورد و اتهام تقلب اقدام کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه racketeering به انگلیسی

racketeering
• engaging in organized crime (such as blackmail, bootlegging, smuggling, etc.)
• racketeering is making money by threatening people or by selling them worthless, illegal, or immoral goods or services.

racketeering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهروز مددی
باجگیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی racketeering

کلمه : racketeering
املای فارسی : رککتیرینگ
اشتباه تایپی : قشزنثفثثقهدل
عکس racketeering : در گوگل

آیا معنی racketeering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )