برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

rack your brain


به مغزت فشار بیار

rack your brain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to try very hard to think of or remember something
Fatemeh
به مغز خود فشار آوردن برای یادآوری مطلبی
نوید نبوی
مغزت به کار بنداز
از مغزت کار بکش
اکرم هادی‌نژاد
make a great effort to think or remember something.
محبوبه امیر
به مغزت فشار بیار
علیرضایگانه شناس
به مغزت فشاربیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rack your brain

کلمه : rack your brain
املای فارسی : راک یور براین
اشتباه تایپی : قشزن غخعق ذقشهد
عکس rack your brain : در گوگل

آیا معنی rack your brain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )