برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

rack renter


مستاجری که اجاره ی گزاف می دهد

rack renter را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rack renter

کلمه : rack renter
املای فارسی : راک رنتر
اشتباه تایپی : قشزن قثدفثق
عکس rack renter : در گوگل

آیا معنی rack renter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )