برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

racism

/ˈreɪˌsɪzəm/ /ˈreɪsɪzəm/

معنی: نژاد پرستی، تبعیض نژادی
معانی دیگر: نژاد گرایی، تعصب نژادی، تبعی­ نژادی

بررسی کلمه racism

اسم ( noun )
مشتقات: racist (n.)
(1) تعریف: the theory or opinion that a certain race or races of people, usu. one's own, are superior to others because of certain inborn characteristics.

(2) تعریف: any policy or practice based on such a theory or opinion.
مشابه: race

واژه racism در جمله های نمونه

1. a smack of racism
اثری از نژادپرستی

2. an all-out assault on racism
هجوم همه جانبه علیه نژادپرستی

3. The authorities are taking steps to combat/fight/tackle racism in schools.
[ترجمه ترگمان]مقامات در حال برداشتن گام‌هایی برای مبارزه \/ مبارزه \/ مبارزه با نژادپرستی در مدارس هستند
[ترجمه گوگل]مقامات اقداماتی را برای مبارزه با نژادپرستی در مدارس انجام می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is time, once again, to contend with racism.
[ترجمه ترگمان]یک‌بار دیگر، برای مبارزه با نژادپرستی، زمان است
[ترجمه گوگل]وقت آن است که بار دیگر با نژادپرستی مبارزه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Racism still exists to varying degrees.
[ترجمه ترگمان]نژاد پرستی هنوز هم در درجات متفاوتی وجود دارد
[ترجمه گوگل]نژاد پرستی در درجه های مختلف وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I was shocked by the blatant racism of his remarks.
...

مترادف racism

نژاد پرستی (اسم)
ethnocentrism , racism , racialism , ethnography
تبعیض نژادی (اسم)
segregation , racism

معنی کلمه racism به انگلیسی

racism
• discrimination or intolerance of people of other races
• racism is the belief that people of particular races are inferior to others, and behaviour which is a result of this belief; used showing disapproval.

racism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

S.b
Race:نژاد
Racism:نژاد پرستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی racism

کلمه : racism
املای فارسی : ریسیزم
اشتباه تایپی : قشزهسئ
عکس racism : در گوگل

آیا معنی racism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )