برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

racing car

واژه racing car در جمله های نمونه

1. It is smoothly contoured to look like a racing car.
[ترجمه ترگمان]به آرامی مثل یک ماشین مسابقه به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]این به طور مساوی به نظر می رسد که یک ماشین مسابقه ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The racing car powered down the home straight.
[ترجمه ترگمان]ماشین مسابقه یک راست به سمت پایین حرکت می‌کرد
[ترجمه گوگل]ماشین مسابقه ای مستقیم از خانه بیرون زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That blue racing car is a cinch to win the next race.
[ترجمه ترگمان]آن ماشین مسابقه‌ای آبی یک cinch برای بردن مسابقه بعدی است
[ترجمه گوگل]این ماشین مسابقه ای آبی یک رکورد است که مسابقه بعدی را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A racing car is an extraordinary feat of engineering.
[ترجمه ترگمان]ماشین مسابقه‌ای یک شاهکار علمی فوق‌العاده است
[ترجمه گوگل]یک ماشین مسابقه یک شاهکار فوق العاده از مهندسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

معنی کلمه racing car به انگلیسی

racing car
• small and very quick car that is used in car races

racing car را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی racing car مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )