برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

raciness

/ˈreɪsinəs/ /ˈreɪsɪnəs/

پر شوری، هیجان، شور، پر آب و تابی

معنی کلمه raciness به انگلیسی

raciness
• indelicateness, state of being risque; liveliness, vigorousness

raciness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی raciness

کلمه : raciness
املای فارسی : رکینس
اشتباه تایپی : قشزهدثسس
عکس raciness : در گوگل

آیا معنی raciness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )