برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

rabbit hutch, n•


قفس چوبی (برای خرگوش)

rabbit hutch, n• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rabbit hutch, n•

کلمه : rabbit hutch, n•
املای فارسی : رببیت هوتچ، ن•
اشتباه تایپی : قشذذهف اعفزا, د•
عکس rabbit hutch, n• : در گوگل

آیا معنی rabbit hutch, n• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )