برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

rabbinical

/rəˈbɪnɪkl̩/ /rəˈbɪnɪkl̩/

(به ویژه در اوایل قرون وسطی) وابسته به خاخام ها و زبان و دانش و عقاید آنها، خاخامی، رابینی

بررسی کلمه rabbinical

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or pertaining to rabbis or their doctrines, schooling, language, and the like.

واژه rabbinical در جمله های نمونه

1. That same year the rabbinical diploma was conferred on him by Rabbi Weiss, lector in Vienna.
[ترجمه ترگمان]در همان سال، در وین، Rabbi ویس، lector در وین، به او اهدا شد
[ترجمه گوگل]همان سال دیپلم ربیبی به او توسط ورابنی وایس، سخنگوی وین، به او اعطا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When I was studying at the rabbinical seminary, I had borrowed a copy of Pan Tadeusz from her.
[ترجمه ترگمان]وقتی در سمیناری علوم مذهبی درس می‌خواندم، یک نسخه از پان Tadeusz را از او قرض گرفتم
[ترجمه گوگل]وقتی که من در حوزه علمیه ربانی مشغول به تحصیل بودم، یک نسخه از پان تادوسز را از او گرفته بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Isaac and Samuel may have been rabbinical teachers themselves, as well as patrons of other teachers.
[ترجمه ترگمان]اسحاق و ساموئل ممکن است خود معلمان rabbinical و نیز حامیان سایر معلمان باشند
[ترجمه گوگل]اسحاق و ساموئل شاید خود معلمان ربیبی بوده اند و همچنین مدافعان دیگر معلمان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dissident A rabbinical poet with hippy dreadlocks was king of the clients on vodka street.
...

معنی کلمه rabbinical به انگلیسی

rabbinical
• pertaining to rabbis, pertaining to jewish laws and teachings
rabbinical certification
• authorization by the rabbinate
rabbinical court
• israeli governmental judicial institution which gives judgment on religious matters
rabbinical court of appeals
• court of appeals for rulings made by the rabbinical court
rabbinical courts judgement law
• law which determines the authority of jewish religious courts
rabbinical jurisdiction
• trials conducted by the rabbis according to the principles jewish religious law
rabbinical ordination
• certification that an individual is qualified to serve as a rabbi
rabbinical religious authority
• group that makes rulings according to jewish religious law

rabbinical را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rabbinical

کلمه : rabbinical
املای فارسی : رببینیکل
اشتباه تایپی : قشذذهدهزشم
عکس rabbinical : در گوگل

آیا معنی rabbinical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )