برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

rabbi of leubavits

معنی کلمه rabbi of leubavits به انگلیسی

rabbi of leubavits
• rabbi menachem mendel schneurson, leader of the habad hasidic movement (lubavitcher movement)

rabbi of leubavits را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی rabbi of leubavits مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )