برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

rabbi akibba

معنی کلمه rabbi akibba به انگلیسی

rabbi akibba
• famous jewish rabbi whose writings formed the basis of the mishnah

rabbi akibba را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی rabbi akibba مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )