برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

rabbet joint

/ˈræbɪtˌdʒɔɪnt/ /ˈræbɪtdʒɔɪnt/

بست یا مفصل کنش کاوی

rabbet joint را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rabbet joint

کلمه : rabbet joint
املای فارسی : عابطع جوینت
اشتباه تایپی : قشذذثف تخهدف
عکس rabbet joint : در گوگل

آیا معنی rabbet joint مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )