برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

rabbani, borhanoddin

معنی کلمه rabbani, borhanoddin به انگلیسی

rabbani, borhanoddin
• borhanoddin rabbani became president of afghanistan in 1992, after mujaheddin forces captured kabul. he became leader of jamiat-e islami (islamic society) in 1979. born: 1942.

rabbani, borhanoddin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی rabbani, borhanoddin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )