برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rubbish bag

Rubbish bag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
كيسه زباله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rubbish bag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )