برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rub somebody's nose in the dirt

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اشتباهات،ناکامی‌های کسی را مرتب به رخش کشیدن! ناکارآمدی کسی را مرتبا به روی کسی آوردن (به منظور تنبیه یا تحقیر آن فرد)
ok, I got wrong but, don't rub my nose in the dirt
باشه من اشتباه کردم اما اینقدر اشتباه منو به رخم نکش ! مترادف این عبارت ،عبارت های زیر هستند
Rub it in
, Rub nose in it
, Rub someone's nose in it
, Rub something in
که تقریبا همگی به همین معنا می باشند یعنی ناکامی‌ها، اشتباهات، شکستها و ناکارآمدی های کسی را به رخش کشیدن یا به رویش آوردن!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Rub somebody's nose in the dirt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )