برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

Roving build

معنی Roving build در دیکشنری تخصصی

Roving build
[نساجی] پیچش تاری

Roving build را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Roving build مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )